Privacy Verklaring2019-04-08T09:56:41+00:00

Inleiding

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze Privacy Verklaring is bedoeld om u te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

In onze Privacy Verklaring wordt uitgelegd hoe Foto Wonders omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In de Pricacy Verklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Wie zijn wij?

Wij zijn Foto Wonders. Wij genieten van foto’s en willen ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers en gasten dit ook ervaren. Mensen kennis laten maken met de “wonders” van een foto. Iedereen kent het moment dat een foto een speciale herinnering/plek krijgt. Wij fotograferen op een eigentijdse manier en geven net wat extra’s! Dit doen wij voornamelijk met humor en zorgen ervoor dat er wederzijds vertrouwen is.

Wij maken foto’s voor én namens onze opdrachtgevers. De foto’s kunnen gebruikt worden als promotie(materiaal) en voor de (online) marketing. Hierdoor kan een foto worden aangemerkt als een persoonsgegeven omdat iemand duidelijk in beeld komt. Daarom verwerken wij deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Wij houden de communicatie graag zo open en kort mogelijk. Gasten proberen wij zo goed mogelijk te informeren over ons werk en wat er gebeurd met de (persoons)gegevens. Wij verwijzen je graag naar onze Privacy Verklaring op de website.

Voor wie geldt dit Privacy Verklaring

De Privacy Verklaring is van toepassing op iedereen die wij fotograferen en waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

Van wie verwerken wij gegevens?
Wij verwerken gegevens van:

 • Opdrachtgevers van Foto Wonders;
 • Medewerkers van onze opdrachtgevers;
 • Gasten van onze opdrachtgevers (bezoekers);
 • Niet-gasten van onze opdrachtgevers (personen die toevallig voorbij lopen of in beeld komen).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we hebben verkregen door foto’s te maken. Mocht jij ons jouw persoonsgegevens hebben verstrekt, dan verwerken wij die ook. Het betreft de volgende gegevens:

 • Foto’s;
 • Contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.) (bij verzoek/klacht).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • (Online) marketingactiviteiten, onze core business;
 • Het vastleggen van afspraken met jou;
 • Het vastleggen van afspraken met onze opdrachtgevers;
 • Op een eenvoudige manier contact te leggen met jou, open en korte communicatie vinden wij belangrijk;
 • Het optimaliseren van onze diensten.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Voor onze eigen systemen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij hanteren wij algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Het is echter de bedoeling om de foto’s te plaatsen op marketinguitingen (onder meer de Facebookpagina, website, brochures, banners) van onze opdrachtgever, in wiens horecalocatie of tijdens wiens evenement de foto’s zijn genomen. Deze zijn openbaar toegankelijk. Toch proberen wij, waar mogelijk, passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Zelf kun je dat ook doen door in jouw eigen Facebookaccount de gezichtsherkenning uit te schakelen. Dit doe je door binnen jouw Facebook-account te gaan naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Accountinstellingen’. Daar staat een kopje ‘Gezichtsherkenning’ en de vraag die Facebook daar stelt, beantwoord je met ‘nee’.

Zien anderen jouw gegevens?

De foto’s die wij maken worden geplaatst op de Facebookpagina en/of de website of andere marketinguitingen van de horeca- en eventlocatie, waar de foto’s zijn gemaakt. Deze foto’s zijn toegankelijk voor de bezoekers van de locatie, van de Facebookpagina en/of van de website, als ook voor onze opdrachtgever.

Anderen aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving.
Foto Wonders is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze anderen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Horeca Wonders bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Verklaring genoemde doeleinden.

Wat zijn jouw rechten?

Als je niet wilt dat een foto met jou erop afgebeeld, op Facebook staat, laat het ons dan weten, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar [email protected] en/of bellen naar het nummer: +31628218859. Wij zullen de foto dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Wil je weten welke gegevens wij van jou in ons bezit hebben. Dan heb je het recht die op te vragen. Jij kunt ons daarbij ook vragen jouw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, veranderen of afschermen, indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Jij kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat recht heb je. Wij zullen de verwerking staken, tenzij zij wettelijk verplicht de persoonsgegevens te verwerken of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins.

Google analytics

Omdat wij graag willen weten hoe bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Lees de privacy verklaringen van de diverse social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Wij verwerken zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Aanpassingen in onze Privacy Verklaring

De wet- en regelgeving op het gebied van privacy blijft in ontwikkeling. De nieuwe AVG-wet brengt nog veel onduidelijkheid met zich mee. Zelfs multinationals zijn nog zoekende naar de richtlijnen. Foto Wonders is iedere dag bezig met het optimaliseren van haar diensten en producten. Het is daarom goed mogelijk dat deze Privacy Verklaring nog kan wijzigen op ieder moment. Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en mocht er een wijziging noodzakelijk zijn dan zullen wij deze doorvoeren. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring vind je op deze pagina.

Contactgegevens

Je gegevens worden verzameld en verwerkt door Foto Wonders. Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Je kunt heel simpel je verzoek bij ons indienen. Dit kun je richten aan: Foto Wonders via [email protected]. Het adres is Grote Markt 88, 3311 BH Dordrecht. Of anders via +31628218859.